Kişinin inkontinans problemini kabullenişi ve normal hayata dönüşü ne kadar sürüyor?

İdrar kaçırmayı kabullenmenin kesin süresini vermek mümkün değil. Kişiden kişiye bu süre farklılık gösterir. İleri yaşta hastalar ile yatağa ve/veya bakıcıya bağımlı hastalarda bu süreç çok kısa olabilir. Ancak aktif iş, sosyal ve aile yaşantısını sürdüren kişilerde bu kabulleniş süreci daha uzun ve sıkıntılıdır.

Psikolojik destek ve ilaç desteğini ne tür durumlarda öneriyorsunuz?

Bu süreçte profesyonel bir destekten daha çok yakınların veya bakıcıların sevecen yaklaşımı daha önemlidir. Zaten idrar kaçırma nedeniyle sıkıntıya giren bir kişi, alacağı destek sayesinde kolaylıkla yeni duruma adapte olacaktır. Ancak algılaması normal olmayan hastalarda (örneğin demans, Alzheimer, inme gibi) profesyonel ve hatta tıbbi ilaç desteği gerekebilir.

Mesane pedlerinin kullanımı ne ölçüde yaygın?

Çok kısa süre öncesine kadar sadece eğitim düzeyi yüksek kişilerde bu pedlerin kullanımı çok yaygın değildi. Ancak böylesine bir kolaylığın bilinirliğinin süratle artması ve özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu maddi desteğinin oluşmasıyla kullanım yaygınlığı giderek artmaktadır. Yine de idrar kaçırma sorunu olan kişilerin büyük çoğunluğunun bu kolaylıktan yararlandığını söylemek şu an için zor. İdrar kaçırmada bu tip çözümlerin olduğunun bilinirliğinin artması için çalışmaların yoğunlukla sürdürülmesi gerekir.

Bu tür destek ürünlerinin kullanımı daha çok erkeklerde mi yoksa kadınlarda mı daha yaygın?

Ataerkil bir aile yapısına sahip toplum olmamız nedeniyle erkeklerin bu duruma daha zor adapte olduklarını zannediyorum. Bir şekilde hijyenik bağ kullanımına alışkın olmaları sebebiyle kadınların bu ürünlerin kullanımına daha kolay alıştıklarına inanıyorum.

Hastalarınıza hızla normal yaşantılarına dönebilmeleri için neler önerirsiniz?

İdrar kaçırma bireyin yaşam kalitesini en çok bozan durumlardan biridir. Zaten yaşlanma nedeniyle iyice kısıtlanan sosyal aktivitelere idrar kaçırma da eklenince kişi eve bağlanır ve ruhsal durumu da bundan olumsuz etkilenir. Eğer kişi bu durumdan bir an önce bir şekilde kurtulmak, sosyal yaşantısına dönebilmek istiyorsa, çok uygun bir çözüm olan bu tür destek ürünlerin kullanımına başlamalıdır.

Peki, inkontinansın olan kişilerin zaman zaman cilt rahatsızlıkları yaşadıklarını da biliyoruz. İnkontinansın dermatolojik boyutu ile ilgili sorularımızı Prof. Dr.Ceyhun Özyurt’a yönelttik.

İnkontinansa bağlı cilt hassasiyeti ne zaman oluşur?

inkontinansa bağlı cilt lezyonlarının ortaya çıkma süreci bireyden bireye farklılık gösterir. İdrar içeriğinin farklılıkları (idrarın alınan sıvı ve yiyeceklere bağlı olarak asidik veya bazik olması), kaçırılan idrar miktarı, cilt duyarlılığının değişkenliği bu süreci uzatan veya kısaltan etmenlerdir. Ancak şu kesindir ki, sürekli idrarla temas halinde olan bir cilt bir yerde alerjik, infeksiyöz veya yara benzeri lezyonlarla yanıt verecektir.

Özellikle önerdiğiniz iç çamaşırı veya bakım ürünü türlerinden bahseder misiniz?

Kişinin iç çamaşırlarının özellikle pamuk olması gerekir. Sık çamaşır değişimi, ıslak çamaşırla kalınmaması önerilebilecek tedbirlerdir. Ancak idrar kaçırmanın ve cildin idrarla temasının önlenmesi veya azaltılması esas olandır. Tıbbi veya cerrahi yöntemlerle bu gerçekleştirilemiyorsa bunu sağlayacak destek ürünlerinin kullanımı şarttır. Kullanılacak destek ürünlerinin cildin idrarla temasını en alt düzeye indirecek şekilde emici olması ve bunun yanında cilt reaksiyonlarına ve alerjilere yol açmayacak şekilde üretilmiş olması gerekmektedir.

Hem sosyal hayatta hem de özel hayatta görsel rahatsızlık duymamak için cilt bakımı nasıl yapılmalıdır?

İdrar kaçıran bir bireyde cilt bakımı önem arzeder, bunu gerçekleştirmek için yapılabilecek şunlardır: Sürekli temiz ve kuru iç çamaşırı kullanmak, yıkanmadan sonra iç çamaşırı ile temas eden alanların nemli olmaması, kaliteli bir idrar kaçırma destek ürünü kullanılması, tüm tedbirlere karşın minimal cilt reaksiyonları olursa bu amaçla hazırlanan krem veya merhemlerle müdahale edilmesi, gerektiğinde de dermatolojik yardım alınması.

Bir dermatoloğa hangi durumlarda hastanızı yönlendiriyorsunuz?

Ağır alerjik reaksiyonlarda, infeksiyona bağlı olduğunu düşünülen cilt lezyonlarında ve basit önlemlerle düzelme sağlanamayan durumlarda kişiyi bir dermatoloji uzmanına yönlendirmenin yararlı olacağını düşünüyorum.