Üriner inkontinans (idrar kaçırma), idrarın istem dışı atılması veya idrar tutamama halidir

Üriner İnkontinansın Yol Açtığı Sorunlar:

Yaşam kalitesinde düşmeye neden olabilir.
Kişilerde utanç ve özgüven kaybına neden olabilir.
İnkontinansı olan kişilerin % 50’si sorunu doktorlarıyla paylaşmaz.
Kişilerde psikolojik ve sosyal problemlere neden olabilir.

Erkeklerde İnkontinans

Türkiye’de, ortalama olarak 45 yaş üzeri her 9 erkekten 1’inde inkontinansa rastlanmaktadır.

  • 30 yaş üstü yaklaşık 2 milyon erkekte üriner inkontinans olduğu bilinmektedir.
  • Erkeklerde idrar kaçırma durumu gözlendiğinde yaşam kalitesi oldukça önemli  bir oranda etkilenmektedir. Bu sebep erkeklerin üroloji doktoruna danışma oranının daha fazla olmasına sebep olmaktadır. Az miktar dahi idrar kaçırsa  erkeklerde hekime başvurma eğilimi kadınlara oranla daha yüksektir.

İnkontinansın En Sık Görülen Nedenleri:

  • İdrar sonunda damlama
  • Prostat büyümesine bağlı mesane çıkım tıkanıklığının zamanında tedavi edilmemesine bağlı ortaya çıkan inkontinans
  • Prostat ameliyatları sonrası görülen inkontinans

İnkontinansı Önlemek Için Öneriler:

  • 40 yaşından sonra rutin yıllık ürolojik kontrollerinizi yaptırın
  • Mesanenin doğru kullanılmasını sağlamak için, idrarınızı uzun süre tutmayın ve yeterli sıvı alımına özen gösterin
  • Her türlü idrar yakınmasında zaman kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurun

Inkontinans Tipleri

Baskı (Stres) İnkontinans: Baskı tipi üriner inkontinans; öksürme, hapşırma aniden ayağa kalkma, gülme, ağır bir şey kaldırma gibi aniden gerçekleşen ve istemsiz durumlarda damla damla idrar kaçırmadır.

Sıkışma (Urge) İnkontinans: Bu tip üriner inkontinansta kişinin idrar torbasında ani kasılmalar gerçekleşir ve aniden, tuvalete yetişemeden idrar kaçırmasına sebep olur. Bu tip idrar kaçırma, kişinin özellikle geceleri çok fazla tuvalete gitmesine sebep olur.

Taşma İnkontinans: Bu tip inkontinansta, mesane dolu olmasına rağmen his kaybı nedeniyle idrar yapma hissi olmaz ve mesane kapasitesini aşan miktarlarda idrar depolandığında taşma şeklinde idrar kaçırma görülür.

Karma (Miks) İnkontinans: Bazı kişilerde baskı inkontinansı ve sıkışma inkontinansı beraber görülür. İki tipi de içerdiğinden karma inkontinans olarak adlandırılır.

Total İnkontinans: Gece, gündüz ve periyodik olarak idrar kaçırma durumudur.