Imaj

Sıkça Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 • Üriner inkontinans (idrar kaçırma) nedir?

  Üriner inkontinans, istemsiz idrar kaçırma, idrarı tutamama veya idrar torbası kontrol yeteneginin kaybı gibi durumlarda ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Özellikle toplumun yaşlı kesiminde görülmekte olan ve çok sık rastlanan bir sorundur. İdrar kaçırma genellikle öksürme, gülme yada karın içi basıncın arttığı durumlarda damla damla idrar kaçırma şeklinde veya ani bir şekilde idrar yapma ihtiyacı hissetme şeklinde görülür.

  Kişi idrar kaçırma derecesinin günlük yaşamını ve yaşam kalitesini etkilemeye başladığını hissettiği zaman mutlaka uzman bir doktora başvurmalıdır. Birçok kişide basit medikal tedaviler, egzersizler ve yaşam tarzı degişiklikleri ile idrar kaçırma rahatsızlığı tedavi edilebilir.

 • Erkeklerde rastlanan idrar kaçırma tipleri nelerdir?

  Erkeklerde idrar kaçırma şikayeti en çok taşma (mesanedeki his kaybı sebebiyle gerçekleşen), baskı (stres tipi; öksürme, hapşırma gülme gibi aniden gerçekleşen), sıkışma (urge tipi; idrar torbasındaki açırı kasılmalar sonucu tuvalete yetişememe) ve karma (gece, gündüz periyodik olarak) idrar kaçırma tiplerinden biri şeklinde kendini gösteriyor.

 • İnkontinansın erkeklerde görülme sıklığı nedir?

  Türkiye’de, ortalama olarak 30 yaş üzeri her 9 erkekten 1’inde inkontinansa rastlanmaktadır.
  30 yaş üstü yaklaşık 2 milyon erkekte üriner inkontinans olduğu bilinmektedir. Bu yaş aralığında en sık görülen tipi aşırı aktif mesanedir.
  Mesane kontrolü (aciliyet, sık idrara çıkma ve kaçırma) problemi olan birçok kişi bu durumu olağan kabul ederek tedaviyi tercih etmezler. Artan yaşa bağlı olarak idrar kaçırmanın görülme oranı da artmaktadır.

 • İdrar kaçırmanın erkeklerde görülme sıklığı nedir?

  -Erkeklerde 15–65 yaş arasında % 2 ile % 5 arasında , idrar kaçırma sıklığı bildirilmiştir.

  -45 yaş üstü erkeklerde bu oran her 9 erkekte 1 olarak kaydedilmiştir. Bu yaş aralığında en sık görülen tipi aşırı aktif mesanedir.

  -Mesane kontrolü (sık çıkma, aciliyet, gece sık idrara çıkma ve kaçırma) problemi olan bir çok kişi bu durumu olağan kabul ederek tedaviyi tercih etmezler. Artan yaşa bağlı olarak idrar kaçırmanın görülme oranı da artmaktadır.

 • Erkeklerde risk faktörleri nelerdir?

  Erkeklerde idrar kaçırma sorunun en büyük risk faktörü yaşlanmadır. Prostat, aşırı aktif mesane dokusu, idrarı tutan kasların yetmezliği, alt üriner sistemdeki bozukluklar, obezite, genetik faktörler, kabızlık, sigara, kronik hastalıklar, erkeklerde idrar kaçırma sorununa yol açan faktörlerdir.

 • Yaşlılıkta idrar kaçırmanın görülme oranı nedir?

  Toplumda bulunan 60 yaş ve üzeri yaşlılarda rastlanma sıklığı % 8-18 arasında değişmektedir. Sürekli veya ciddi inkontinans toplumda yaşayan 60-85 yaş yaşlıların yaklaşık % 5’inde görülmektedir. Toplumda yaşayan kırılgan yaşlılarda (85 yaş ve üzeri) ise % 5-30 gibi yüksek sayılabilecek oranlarda üriner inkontinans görülmektedir. Bu oranlar hastanede yatanlarda % 40-70’lere, bakımevlerinde yaşayanlarda ise % 40-50’lere ulaşmaktadır.

 • İdrar kaçırma genç erkeklerde de görülen bir sorun mu?

  Genç erkeklerde de idrar kaçırma sorununa rastlanmaktadır. Düzenli spor yapmak ve genç yaşta olmak idrar kaçırma riskini düşürür ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Özellikle mesane kası ile ilgili sinirsel oluşumların genç erkeklerde ortaya çıkması idrar kaçırmaya zemin hazırlamaktadır. Bu sorunun zaman kaybetmeden tedavi edilmesi gerekmektedir.

 • İdrar kaçırma, erkeklerde cinsel iktidarsızlıkla ilişkili mi?

  Erkeklerde idrar kaçırmanın yol açtığı psikolojik travma, dolaylı olarak erkeklerin cinsel performansı ve isteği üzerinde olumsuz etkiler gösterebilir. Cinsel aktivite ve idrar kaçırma arasında fiziksel aktivite açısından doğrudan bir ilişki bulunmazken yalnızca psikolojik bir etkileşim söz konusudur. Her an idrar kaçırma korkusu yaşayan erkeklerde özgüven bunalımı, suçluluk hissi, utanma duygusu gelişebilir. Bu durumun cinsel yaşama da olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu olumsuz etkiler dolaylı olarak cinsel isteksizliğe ya da iktidarsızlığa yol açabilir.

 • Tedavi yöntemleri nelerdir?

  Erkeklerde en fazla taşma tipi (mesane dolu olmasına ragmen his kaybı sebebiyle olan taşmalar) idrar kaçırmaya rastlanmaktadır. Bu tip idrar kaçırmayı ortadan kaldırmak için cerrahi operasyonlar uygulanmaktadır. Aynı zamanda bu sorunları gidermek için yapay sfinkter yerleştirme işlemi, idrar yolunu yukarı asma uygulamaları da başarılı tedavi yöntemlerindendir. İlaç tedavisi de uygulanan yöntemlerdendir. Mesane gardları gibi kişisel medikal hijyen ürünleri erkeklere bu sorunla baş etmeleri için çözüm sunar ve aynı zamanda iş ve sosyal hayatlarına sorunsuz bir şekilde devam etmelerini sağlar.

 • Prostat büyümesine bağlı olarak idrar kaçırma gözlenir mi?

  Prostat büyümesi genellikle 50 yaş üstü erkeklerde görülür ancak bazı durumlarda daha erken yaştaki erkeklerde de görülebilir. Prostat büyümesi tedavi edilmediğinde mesane içerisindeki sıvı dengesini bozarak mesanenin depolama ve boşaltma görevini yerine getirememesine sebep olmaktadır. En sık görülen idrar kaçırma tiplerinden biri olan tedavi edilmemiş prostat büyümesine bağlı idrar kaçırmada, mesane içerisindeki sıvı dengesindeki bozulmadan kaynaklı mesane çeperi ciddi şekilde zarar görebilir.

Eczacıbaşı