Risk Faktörleri:

Üriner inkontinans, yaşlanma ve doğumun doğal bir sonucu olarak benimsense de gelişmesinde birçok risk faktörü bulunmaktadır. Cinsiyet, ırk, yaşlanma, menopoz, sigara alışkanlığı, rahmin alınması ameliyatı, aşırı kafein alımı, kronik kabızlık öyküsü, obezite, fonksiyonel yetmezlik, genetik yapı, egzersiz ve jinekolojik cerrahi operasyon geçirme üriner inkontinansın gelişmesinde önemli risk faktörlerindendir.

Etkilenen Yaşam Kalitesi Alanları:

  • Üriner inkontinansın kadın sağlığı ve sosyal hayatı üzerinde bir çok olumsuz sonuçları olabilmektedir. Özellikle menopoz sonrası dönemde birçok kadını etkileyen üriner inkontinans; yaygın olarak sosyal yaşamda izolasyona neden olabilmektedir.
  • Kişi daha az sıvı tüketme, evden dışarıya çıkmama gibi davranışlarla günlük aktivitelerini kısıtlayabilmektedirler.
  • Cinsel aktivite sırasında idrar kaçırma utanma, fark edilme, koku ve ıslanma gibi sorunlar nedeniyle cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilmektedir. Kişi cinsel ilişkiden kaçabilmektedir.