Üriner Inkontinans (idrar kaçırma) Nedir?

Üriner inkontinans (idrar kaçırma), idrarın istem dışı atılması veya idrar tutamama halidir.

Üriner İnkontinansın Yol Açtığı Sorunlar

  • Yaşam kalitesinde düşmeye neden olabilir
  • Kişilerde utanç ve özgüven kaybına neden olabilir
  • İnkontinansı olan kişilerin % 50’si sorunu doktorlarıyla paylaşmaz
  • Kişilerde psikolojik ve sosyal problemlere neden olabilir

Kadınlarda İdrar Kaçırma

Türkiye’de, ortalama olarak 30 yaş üzeri her 4 kadından 1’inde inkontinansa rastlanmaktadır.

  • 30 yaş üstü yaklaşık 5 milyon kadında üriner inkontinans olduğu bilinmektedir
  • Bu oran menapoz sonrası dönemdeki kadınlarda %56 seviyelerine kadar çıkabilmektedir
  • Kadınlarda üriner inkontinansın en yaygın görülen tipi öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi aktiviteler esnasında istem dışı idrar kaçırma olarak bilinen, baskı inkontinanstır
  • Kadınlarda görülme sıklığının yüksek olmasına rağmen, etkilenen her 4 kadından ancak 1’i problemin çözümü yoluna gitmektedir
  • Kadınların üriner inkontinans tedavisi almama nedenleri; genellikle utanma, semptomları önemsememe, tedavi maliyetini fazla bulma, cerrahi tedaviden korkma ve inkontinansı yaşlılığın doğal sonucu olarak görmedir

İnkontinans Tipleri

Baskı (Stres) İnkontinans: Baskı tipi üriner inkontinans; öksürme, hapşırma aniden ayağa kalkma, gülme, ağır bir şey kaldırma gibi aniden gerçekleşen ve istemsiz durumlarda damla damla idrar kaçırmadır.

Sıkışma (Urge) İnkontinans: Bu tip üriner inkontinansta kişinin idrar torbasında ani kasılmalar gerçekleşir ve aniden, tuvalete yetişemeden idrar kaçırmasına sebep olur.  Bu tip idrar kaçırma, kişinin özellikle geceleri çok fazla tuvalete gitmesine sebep olur.

Taşma İnkontinans: Bu tip inkontinansta, mesane dolu olmasına rağmen his kaybı nedeniyle idrar yapma hissi olmaz ve mesane kapasitesini aşan miktarlarda idrar depolandığında taşma şeklinde idrar kaçırma görülür.

Karma (Miks) İnkontinans: Bazı kişilerde baskı inkontinansı ve sıkışma inkontinansı beraber görülür. İki tipi de içerdiğinden karma inkontinans olarak adlandırılır.

Total İnkontinans: Gece, gündüz ve periyodik olarak idrar kaçırma durumudur.