Imaj

Sıkça Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 • Üriner inkontinans (idrar kaçırma) nedir?

  Üriner inkontinans (idrar kaçırma), idrarın istem dışı atılması veya idrar tutamama halidir.

 • İnkontinansın kadınlarda görülme sıklığı nedir?

  Türkiye’de, ortalama olarak 35 yaş üzeri her 4 kadından 1’inde inkontinansa rastlanmaktadır.

  -Bu oran menapoz sonrası dönemdeki kadınlarda %56 seviyelerine kadar çıkabilmektedir .

  -30 yaş üstü yaklaşık 5 milyon kadında üriner inkontinans olduğu bilinmektedir.

  -Kadınlarda üriner inkontinansın en yaygın görülen tipi öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi aktiviteler esnasında istem dışı idrar kaçırma olarak bilinen, baskı inkontinanstır.

  -Kadınlarda görülme sıklığının yüksek olmasına rağmen, etkilenen her dört kadından ancak biri problemin çözümü yoluna gitmektedir.

  -Kadınların üriner inkontinans tedavisi almama nedenleri; genellikle utanma, semptomları önemsememe, tedavi maliyetini fazla bulma, cerrahi tedaviden korkma ve inkontinansı yaşlılığın doğal sonucu olarak görmedir.

 • İdrar kaçırmanın kadınlarda görülme sıklığı nedir?

  -Kadınlarda üriner inkontinansın en yaygın görülen tipi öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi aktiviteler esnasında istem dışı idrar kaçırma olarak bilinen, baskı (stress) tipi inkontinanstır.

  -Türkiye’de 40-50 yaş arası kadınlarda üriner inkontinans görülme oranı % 20-25, dünyada menopoz sonrası kadınlardaki üriner inkontinans görülme oranı % 32-73 olarak rapor edilmiştir.

  -Ülkemizde menopozal dönemdeki kadınların % 56’sı ara sıra, % 37’si ise sürekli inkontinans sorunu yaşamaktadır.

  -Kadınlarda görülme sıklığının yüksek olmasına rağmen, etkilenen her dört kadından ancak biri problemin çözümü yoluna gitmektedir.

 • Kadınlarda risk faktörleri nelerdir?

  Üriner inkontinans, yaşlanma ve doğumun doğal bir sonucu olarak benimsense de gelişmesinde birçok risk faktörü bulunmaktadır. Cinsiyet, ırk, yaşlanma, menopoz, sigara alışkanlığı, rahmin alınması ameliyatı, aşırı kafein alımı, kronik kabızlık öyküsü, obezite, fonksiyonel yetmezlik, genetik yapı, egzersiz ve jinekolojik cerrahi operasyon geçirme üriner inkontinansın gelişmesinde önemli risk faktörlerindendir.

 • Yaşlılıkta idrar kaçırmanın görülme oranı nedir?

  Kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla görülmektedir. 60 yaş üzeri kadınlarda idrar kaçırma oranı % 30’lara ulaşmaktadır. Sürekli veya ciddi inkontinans toplumda yaşayan yaşlıların yaklaşık % 5’inde görülmektedir. Bu oranlar hastanede yatanlarda % 40-70’lere, bakımevlerinde yaşayanlarda ise % 40-50’lere ulaşmaktadır.

 • Normal doğum yapan kadınlarda idrar kaçırma olmazsa olmaz bir durum mu?

  Her normal doğum yapanda idrar kaçırma gelişecek demek yanlış! Fakat iri bebek ve zorlu doğum süreçleri, mesane çevresindeki kaslarda hasara sebep olabildiğinden, bu riski artırmaktadır.

 • Sezaryenle doğum yapanlarda da bu sorun görülüyor mu?

  Bazı çalışmalarda normal doğum ile sezaryen doğum arasında inkontinans riskini artırma açısından bir fark olmadığı belirtilmiştir. Fakat işin mekaniği ve olayı geliştiren sebepler düşünülürse, normal doğumlardan sonra bu şikayete daha sık rastlanmaktadır.

 • Hamilelikte idrar kaçırma normal mi?

  32′nci haftadan sonra; büyüyen rahmin mesaneye baskı yapmasına ve gebelikte değişen hormon yapısına bağlı olarak idrar kaçırma şikayetleri görülür. Bu şikayetler, doğumdan sonraki ilk 6 haftada da devam edebilir ama daha sonra düzelir.

 • Cinsel ilişkinin idrar kaçırmayı artırıcı etkisi var mıdır?

  Cinsellik kendi başına idrar kaçırmaya neden olmaz. Fakat birliktelik sırasında idrar kaçıracağını sanan kadın, cinsellikten kaçabilir.

 • Sorunu gidermek için ameliyat şart mı?

  Öksürme ve ağır kaldırma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülen idrar kaçırma tipinde cerrahi tedavi faydalı sonuç verir.

 • Ne zaman ilaç tedavisine başlanır?

  Özellikle tuvalete yetişemeyip idrarını kaçıranlarda ilaç tedavisi faydalı olabilir.

 • Kronik sistit hastaları idrarını kaçırmaktan yakınırlar. Bu durum nasıl düzelir?

  Sistit ve idrar yolu enfeksiyonları; mesane duvarındaki kasları uyarıp zamansız kasılmalarına neden olurlar. Bu durum sıkışma tipi inkontinansa sebep olabilir. İlaçla tedavi edilerek kişinin şikayetleri ortadan kaldırılabilir.

 • İdrar kaçıranlara neler öneriyorsunuz?

  Öncelikle kişinin normal yaşamına devam etmesini sağlayacak önlemler alınmalıdır. Örneğin; idrarı hapseden pedler ya da idrarı bir torbaya toplayan sistemler bir an önce kullanılmaya başlanabilir.

 • ‘Fonksiyonel Elektriksel Uyarı’ tedavisi nedir?

  Bu tedavide; verilen düşük dozdaki elektrik akımları, pelvis taban kaslarını kuvvetlendirir ve sinirlerin uyarılmasını düzenler. Genellikle haftada iki kez, 20′şer dakika uygulanır. 10 hafta içinde önemli neticeler alınır.

 • İdrar kaçırma menopozda arttığına göre; östrojen hormonu alınmasının inkontinansı ortadan kaldırmaya bir faydası var mıdır?  

  Mesaneyi örten zar tabakasının ve bunun altındaki dokunun uyarılarak dolaşımın artırılması ve bu şekilde düz kas yanıtının artırılması amaçlanır. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar; lokal östrojen uygulaması tedavisinden fayda görebilirler.

 • Sporun bir faydası var mıdır?

  Biliyorsunuz fazla kilolu olmak, idrar kaçırma riskini artıran faktörlerden biridir. Spor ile kasları canlı tutmak ve kilo kontrolünü sağlamak daha kolay olur. Özellikle de pelvik kasların güçlenmesini sağlayan Kegel egzersizlerini unutmamak gerekir.

 • Kegel egzersizleri nedir?

  Kegel egzersizleri; kadınlarda vajina etrafını saran vajinal kasların güçlendirilmesi amacıyla yapılan pelvik kas egzersizlerine verilen isimdir. Bu egzersizler pelvik kasların kasılması ve gevşetilmesi esasına dayanır. Pelvik kas; idrar yaparken, idrarı durdurmaya çalıştığınızda kullandığınız kaslar olarak tarif edilebilir. Pelvik taban kaslarını ilk başlarda üç saniye kasıp, üç saniye serbest bırakarak bu egzersizi yapabilirsiniz. Bu hareketleri günde üç defa 10′ar kez yaparsanız, 6-8 haftada fayda görmeye başlamanız mümkün olur. Pelvik kaslar 5 sn kasılıp 5 sn gevşetilerek, sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 defa yapılmalıdır. Kegel egzersizlerinin yapılış şekli aşağıda resimlerde anlatılmıştır.

 • Tampon yarar sağlar mı?

  Menopoz sonrası kadınlarda vajinada kuruluk olabileceği için tampon kullanmak, uygulama açısından zor olabilir. Ama gerekli önlemler alındıktan sonra tampon kullanmak idrar kaçırma sorununda fayda sağlayabilir. Tampon; idrar kesesi boynuna baskı yaparak kişinin mesanesini kontrol etmesine yardımcı olur. Aynı baskı mantığı Pesser halkaları için de geçerlidir. Vajina boşluğuna yerleştirilen Pesser halkalarının kullanımı da kolaydır.

Eczacıbaşı