İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans), idrarın istem dışı atılması veya idrar tutamama halidir.

İnkontinans, yaşam kalitesini ve kişinin psikolojisini olumsuz etkileyebilen bir durumdur.

Genç-yaşlı, kadın-erkek, tam kısıtlı/yarı kısıtlı/ hareketli kişiler de dahil olmak üzere  toplumun her kesiminde gözlenebilmektedir.