Imaj

Sıkça Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 • Üriner inkontinans (idrar kaçırma) nedir?

  Üriner inkontinans, istemsiz idrar kaçırma, idrarı tutamama veya idrar torbası kontrol yeteneginin kaybı gibi durumlarda ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Özellikle toplumun yaşlı kesiminde görülmekte olan ve çok sık rastlanan bir sorundur. İdrar kaçırma genellikle öksürme, gülme yada karın içi basıncın arttığı durumlarda damla damla idrar kaçırma şeklinde veya ani bir şekilde idrar yapma ihtiyacı hissetme şeklinde görülür.

  Kişi idrar kaçırma derecesinin günlük yaşamını ve yaşam kalitesini etkilemeye başladığını hissettiği zaman mutlaka uzman bir doktora başvurmalıdır. Birçok kişide basit medikal tedaviler, egzersizler ve yaşam tarzı degişiklikleri ile idrar kaçırma rahatsızlığı tedavi edilebilir.

 • İdrar kaçırmanın tipleri nelerdir?

  Baskı (Stres) İnkontinans: Stres tipi üriner inkontinans, öksürme, hapşırma, aniden ayağa kalkma, gülme, ağır bir şey kaldırma gibi aniden gerçekleşen ve istemsiz durumlarda damla damla idrar kaçırmadır.

  Sıkışma (Urge) İnkontinans: Bu tip üriner inkontinansta kişinin idrar torbasında ani kasılmalar gerçekleşir ve aniden tuvalete yetişemeden idrar kaçırmasına sebep olur. Bu tip idrar kaçırma kişinin özellikle geceleri çok fazla tuvalete gitmesine sebep olur.

  Taşma İnkontinası: Bu tip inkontinansta, mesane dolu olmasına rağmen his kaybı nedeniyle idrar yapma hissi olmaz ve mesane kapasitesini aşan miktarda idrar depolandığında taşma şeklinde idrar kaçırma görülür.

  Karma (Miks) İnkontinans: Bazı kişilerde stres inkontinansı ve urge inkontinansı beraber görülür. İki tipi de içerdiğinden miks inkontinans olarak adlandırılır.

  Total İnkontinans: Gece, gündüz ve periyodik olarak idrar kaçırma durumudur.

 • Üriner inkontinansın tipleri nelerdir?

  Baskı (Stres) İnkontinans: Baskı tipi üriner inkontinans; öksürme, hapşırma aniden ayağa kalkma, gülme, ağır bir şey kaldırma gibi aniden gerçekleşen ve istemsiz durumlarda damla damla idrar kaçırmadır.

  Sıkışma (Urge) İnkontinans: Bu tip üriner inkontinansta kişinin idrar torbasında ani kasılmalar gerçekleşir ve aniden, tuvalete yetişemeden idrar kaçırmasına sebep olur. Bu tip idrar kaçırma, kişinin özellikle geceleri çok fazla tuvalete gitmesine sebep olur.

  Taşma İnkontinans: Bu tip inkontinansta, mesane dolu olmasına rağmen his kaybı nedeniyle idrar yapma hissi olmaz ve mesane kapasitesini aşan miktarlarda idrar depolandığında taşma şeklinde idrar kaçırma görülür.

  Karma (Miks) İnkontinans: Bazı kişilerde baskı inkontinansı ve sıkışma inkontinansı beraber görülür. İki tipi de içerdiğinden karma inkontinans olarak adlandırılır.

  Total İnkontinans: Gece, gündüz ve periyodik olarak idrar kaçırma durumudur.

 • Sürekli üriner inkontinansa sebep olabilen durumlar nelerdir?

  Gebelik ve doğum, yaşa bağlı değişimler, histerektomi (cerrahi olarak rahim alınması), ağrılı mesane sendromu (intertisyel sistit), mesane kanserleri ve idrar yolları taşları, nörolojik hastalıklar (multipl skleroz, parkinson hastalığı, inme, beyin tümörleri) sürekli inkontinansa sebep olan faktörlerdendir.

 • Üriner inkontinansın risk faktörleri nelerdir?

  Cinsiyet, ırk, yaşlanma, menopoz, sigara alışkanlığı, rahmin alınması ameliyatı, aşırı kafein alımı, kronik kabızlık öyküsü, obezite, fonksiyonel yetmezlik, genetik yapı, jinekolojik cerrahi operasyon geçirme, prostat ameliyati üriner inkontinansın gelişmesinde önemli risk faktörlerindendir.

 • İnkontinansta ortaya çıkan yan etkiler nelerdir?

  İdrar kaçıran kişilerde, cilt problemleri, idrar yolları enfeksiyonları, günlük aktivitelerde değişiklikler, iş yaşamında değişiklikler, yaşam kalitesinde değişiklikler gibiyan etkiler ortaya çıkabilmektedir.

 • İnkontinans tanısında uygulanan testler nelerdir?

  Üriner inkontinans tanısında en önemli faktör kişinin hikayesidir. İnkontinansın ne zaman başladığı, ne şiddet ve sıklıkta olduğu, yaşam kalitesine etkisi kişinin hikayesinden tespit edilebilir. Hikaye dışında tanıya yardımcı olabilecek bir takım testler vardır. Mesane günlüğü, idrar analizi, kan testleri, postvoid rezidüel ölçüm (pvr), pelvik ultrasonografi, stres testi, ürodinamik testler, sistogram, sistoskopi testleri tanı için uygulanabilir.

 • Üriner inkontinans tedavisi için neler yapılabilir?

  İnkontinans tedavisinde mesane egzersizleri, planlı tuvalet egzersizleri, sıvı alımı ve diyet yönetimi gibi davranışsal teknikler uygulanabilir. Uygulanabilecek diğer yöntemler ise pelvik taban kas egzersizleri, elektriksel stimülasyon, farmakolojik tedavi, medikal araçlar ile tedavi gibi fiziksel tedavilerdir.

 • Üriner inkontinans tedavisi için gereken cerrahi uygulamalar ve operasyonlar nelerdir?

  Sentetik materyal injeksiyonları, botulinum toksin tip A, sinir uyarıcı cihazlar gibi cerrahi uygulamalar ile tedavi mümkündür.

  Günümüzde en sık kullanılan cerrahi prosedürler, sling (askı) operasyonlarıdır. Sentetik veya biyomateryal kullanılarak pelvik askı oluşturulması, mesane boynu ve üretranın desteklenmesi kuralına dayanan operasyonlardır. TVT, TOT ve mini-sling teknikleri popüler olarak uygulan operasyonlardır.

 • Üriner inkontinans için alternatif tedaviler mevcut mudur?

  Günümüzde, üriner inkontinans için onaylanmış alternatif tedavi modeli mevcut değildir. Hipnoterapi, manyetik stimülasyon, refleksoloji, akupunktur gibi uygulamalar etkinlik gösterememiştir.

 • Üriner inkontinanstan korunmak ve üriner inkontinansı önlemek için hangi öneriler dikkate alınmalıdır?

  Üriner inkontinans, her zaman önlenebilir bir durum değildir ancak bazı yaşam tarzı modelleri ile risk azaltılabilir. Üriner inkontinans riskini azaltmak için sağlıklı kilo kontrolü, sigarayı azaltmak, kegel egzersizleri, mesane uyarıcılardan kaçınmak, lifli gıda tüketimi, egzersiz ve düzenli spor yapmak önerilebilir.

 • Sürekli idrar kaçırmaya sebep olabilen durumlar nelerdir?

  Gebelik ve doğum, yaşa bağlı değişimler, histerektomi (cerrahi olarak rahim alınması), ağrılı mesane sendromu (intertisyel sistit), mesane kanserleri ve idrar yolları taşları, nörolojik hastalıklar (multipl skleroz, parkinson hastalığı, inme, beyin tümörleri) sürekli idrar kaçırmaya sebep olan faktörlerdendir.

 • İdrar kaçırma risk faktörleri nelerdir?

  Cinsiyet, ırk, yaşlanma, menopoz, sigara alışkanlığı, rahmin alınması ameliyatı, kafein alımı, kronik kabızlık öyküsü, obezite, fonksiyonel yetmezlik, aile geçmişi-öyküsü , genetik yapı, jinekolojik cerrahi operasyon geçirme ve prostat ameliyatı üriner inkontinansın gelişmesinde önemli risk faktörlerindendir.

 • İdrar kaçırmada ortaya çıkan komplikasyonlar nelerdir?

  İdrar kaçıran kişilerde cilt problemleri, idrar yolları enfeksiyonları, günlük aktivitelerde değişiklikler, iş yaşamında değişiklikler, yaşam kalitesinde değişiklikler gibi komplikasyonlar ortaya çıkar.

 • İdrar kaçırma tanısı ve uygulanan testler nelerdir?

  Üriner inkontinans tanısında en önemli faktör kişinin hikayesidir. İnkontinansın ne zaman başladığı, ne şiddet ve sıklıkta olduğu, yaşam kalitesine etkisi kişinin hikayesinden tespit edilebilir. İdrar kaçırma rahatsızlığının şiddeti ve tipi kişinin hikayesinden yola çıkarak belirlenebilir. Hikaye dışında tanıya yardımcı olabilecek bir takım testler vardır.

  Mesane günlüğü, idrar analizi, kan testleri, postvoid rezidüel ölçüm (pvr), pelvik ultrasonografi, stres testi, ürodinamik testler, sistogram, sistoskopi testleri tanı için uygulanabilir.

 • İdrar kaçırma tedavisi için neler yapılabilir?

  Mesane egzersizleri, planlı tuvalet egzersizleri, sıvı alımı ve diyet yönetimi gibi davranışsal teknikler uygulanabilir. Pelvik taban kas egzersizleri, elektriksel stimülasyon, farmakolojik tedavi, medikal araçlar ile tedavi gibi fiziksel tedavileri uygulanabilir.

 • İdrar kaçırma tedavisi için gereken cerrahi uygulamalar ve operasyonlar nelerdir?

  Sentetik materyal injeksiyonları, botulinum toxin tip a, sinir uyarıcı cihazlar gibi cerrahi uygulamalar ile tedavi mümkündür.

  Günümüzde en sık kullanılan cerrahi prosedürler, Sling (Askı) operasyonlarıdır. Sentetik veya biyomateryal kullanılarak pelvik askı oluşturulması, mesane boynu ve üretranın desteklenmesi kuralına dayanan operasyonlardır. TVT, TOT ve mini-sling teknikleri popüler olarak uygulan operasyonlardır.

 • İdrar kaçırma için alternatif tedaviler mevcut mudur?

  Günümüzde, üriner inkontinans için onaylanmış alternatif tedavi modeli mevcut değildir. Hipnoterapi, manyetik stimülasyon, refleksoloji, akupunktur gibi uygulamalar etkinlik gösterememiştir.

 • İdrar kaçırmadan korunmak ve idrar kaçırmayı önlemek için hangi öneriler dikkate alınmalıdır?

  Üriner inkontinans, her zaman önlenebilir bir sorun değildir ancak bazı yaşam tarzı modelleri ile risk azaltılabilir. Üriner inkontinans riskini azaltmak için sağlıklı kilo kontrolü, sigarayı azaltmak, kegel egzersizleri, mesane uyarıcılardan kaçınmak, lifli gıda tüketimi, egzersiz ve düzenli spor yapmak önerilebilir.

Eczacıbaşı